Virtual Justice Clock    Screen Reader    A--  A-  A   A+ A++    A   A 
High Court of Bombay
« Back
Hon'ble Former Justices
241. MR. S.M. Daud
242. MR. V.P. Salve
243. MR. G.G. Loney
244. MR. B.G. Kolse Patil
245. MR. M.S. Ratna Parkhi
246. MR. T.D. Sugla
247. MR. Hosbet Suresh
248. MR. A.C. Agarwal
249. MR. B.N. Deshmukh
250. MR. S.N. Variava
251. MR. W.M. Sambre
252. MR. A.A. Desai
253. MR. G.H. Guttal
254. MR. P.V. Nirgudkar
255. MR. K.N. Patil
256. MR. M.P. Kenia
257. MR. V.P. Tipnis
258. MR. G.R. Majithia
259. MR. M.B. Ghodeswar
260. MR. B.P. Saraf
261. MR. M.G. Chaudhari
262. MR. V.H. Bhairavia
263. MR. A.A. Qazi
264. MR. D.J. Moharir
265. MR. I.G. Shah
266. MR. A.D. Mane
267. MR. M.L. Dudhat
268. MR. V.V. Kamat
269. MR. B.U. Wahane
270. MR. B.V. Chavan
271. MR. A.A. Halbe
272. MR. R.G. Sindhakar
273. MR. L. Manoharan
274. MR. N.P. Chapalgaonkar
275. MR. K.G. Shah
276. MR. N.U. Arumughm
277. MR. N.J. Pandya
278. MR. M.S. Vaidya
279. MR. D.R. Dhanuka
280. MR. A.V. Savant
281. MR. Dr. E.D.S. Dasilva
282. MR. S.M. Jhunjhunuwala
283. MR. B.N. Srikrishna
284. MR. M.F. Saldanha
285. MR. G.D. Patil
286. MR. S.S. Dani
287. MR. P.S. Patankar
288. MR. N.D. Vyas
289. MR. S.H. Kapadia
290. MR. Vijay Bahuguna
291. MR. S.G. Mutalik
292. MR. B.N. Naik
293. MR. V.S. Sirpurkar
294. MR. M.S. Rane
295. MR. A.P. Shah
296. MR. D.K. Trivedi
297. MR. V.G. Palshikar
298. MR. H.L. Gokhale
299. MR. J.G. Chitre
300. MR. R.M. Lodha
301. MR. Vishnu Sahai
302. MR. R.G. Vaidyanatha
303. MR. T.K. Chandra Shekhara Das
304. MRS.K.K. Baam
305. MR. S.C. Malte
306. MR. A.S. Venkatachala Moorthy
307. MR. S.P. Kulkarni
308. MR. V.R. Datar
309. MR. V.K. Barde
310. MR. R.K. Batta
311. MRS.Dr. P.D. Upasani
312. MR. D.G. Deshpande
313. MR. S.S. Nijjar
314. MR. S.S. Parkar
315. MR. R.G. Deshpande
316. MR. S.B. Mhase
317. MR. Dr. S. Radhakrishnan
318. MR. R.M.S. Khandeparkar